Komunikat II - nabór wrzesień 2018.

Węgorzewo 12 października 2018 r.

Komunikat nr. 2

Wyniki testu sprawności fizycznej.

Nr kandydata Wynik Zaliczył / Nie zaliczył
1 20 Nie zaliczył
2 42 Zaliczył
3 36 Nie zaliczył
4 57 Zaliczył
5 42 Zaliczył
6 53 Zaliczył
7 40 Zaliczył
8 52 Zaliczył

Kolejny etap rekrutacji (sprawdzian lęku wysokości i sprawdzian umiejętności pływania oraz test wiedzy) odbędzie się 16 października 2018 r. Zbiórka kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej o godz. 9.00 w KP PSP Węgorzewo.

                                                                                    Podpisał:

                                                                                 Przewodniczący komisji.