Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r. przedstawia ostateczną punktację kandydatów starających się o przyjęcie do służby.

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz;

Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r. przeprowadziła V etap postępowania kwalifikacyjnego tj. test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

 

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz

Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r. przeprowadziła IV etap postępowania kwalifikacyjnego tj. ocena dokumentów oraz gratyfikacja punktowa z tytułu posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.

 

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz

Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r. przeprowadziła III etap postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) oraz sprawdzian pływania.

 

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz;

 

Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r.  przeprowadziła II etap postępowania kwalifikacyjnego tj. test sprawności fizycznej – podciąganie na drążku, bieg po kopercie i próbę wydolnościową. 

 

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz;