W poniedziałek 29 października strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie ćwiczyli na Kanale Węgorzewskim.

 

W czwartek, 6 września 2018 r. dwa zastępy strażaków z KP PSP w Węgorzewie oraz zastęp OSP Budry i OSP Ołownik uczestniczyły w ćwiczeniach  na obiekcie Szkoły Podstawowej w Budrach.

W poniedziałek 4 czerwca 2018 roku trzy osobowy zespół powołany przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie nadzorował ćwiczenia WAŁ 2018. Ćwiczenia odbyły się na terenie przyległym do Kanału Węgorzewskiego. Głównym założeniem jakie było realizowane w trakcie ćwiczenia była budowa wałów z worków wypełnionych piaskiem. Strażacy musieli zbudować dwa wały oddalone od siebie o kilka metrów i wypompować wodę spomiędzy nich. Po około 3 godzinnym układaniu worków, cel zamierzony został osiągnięty. Dalsza część ćwiczeń polegała na zaprezentowaniu sprzętu, który może być wykorzystywany podczas działań związanych z powodzią. W działaniach uczestniczyli strażacy z KP PSP Węgorzewo, KP PSP Giżycko, KP PSP Kętrzyn oraz druhny i druhowie z OSP Perły.

 

27 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które dzięki uprzejmości Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP poprowadził st. sekc. Krzysztof Maczulski - wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego.                  W szkoleniu udział wzięli strażacy z KP PSP Węgorzewo, KP PSP Giżycko, strażacy z 11 Pułku Artylerii oraz druhny i druhowie z jednostek OSP powiatu węgorzewskiego. Szkolenie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował uaktualnienie wiadomości z zakresu badania urazowego poszkodowanego, mechanizmu złamań, zwichnięć i skręceń oraz rodzajów krwotoków i sposobów ich tamowania. W drugiej części szkolenia utrwalone wiadomości strażacy mogli praktycznie wykorzystać w pozorowanych scenkach. Celem ćwiczeń było utrwalenie i uzupełnienie posiadanej przez strażaków - ratowników wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

16 marca 2018 r. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie, odbyła ćwiczenia na Kanale Węgorzewskim. Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż pod dwoma osobami załamał się lód, jedna z osób znajduje sie na krze a druga znikła lodem. Pierwsza faza ćwiczeń to działania ratowników w zakresie poziomu podstawowego ratownictwa lodowego polegające na podjęciu osoby poszkodowanej z lodu i przetransportowaniu jej na brzeg. Druga faza ćwiczeń to działania nurkowe. Nurkowie po odpowiednim zabezpieczeniu parami schodzili pod lód i przeszukiwali akwen. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie technik podejmowania osób pod którymi załamał się lód oraz prowadzenie działań nurkowych pod lodem. Nurkowanie realizowane było z wykorzystaniem sprzętu łączności przewodowej. Ostatnim elementem ćwiczeń było zastosowanie procedury związanej z wystąpieniem wypadku nurkowego. W trakcie trwania ćwiczenia omawiano aspekty dotyczące BHP podczas prowadzenia działań ratunkowych na i pod lodem. W ćwiczeniach udział wzięli członkowie SGRWN Węgorzewo oraz strażacy pełniący w tym dniu służbę w podziale bojowym.