31 grudnia 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania ze służbą dowódcy zmiany asp. sztab. Marcina Danowskiego, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

22 grudnia 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowo przyjętego strażaka. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie mł. bryg. Kamil Pawlukanis.

Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r. przedstawia ostateczną punktację kandydatów starających się o przyjęcie do służby.

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz;

Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r. przeprowadziła V etap postępowania kwalifikacyjnego tj. test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

 

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz

Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r. przeprowadziła IV etap postępowania kwalifikacyjnego tj. ocena dokumentów oraz gratyfikacja punktowa z tytułu posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.

 

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz