15 września 2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radzieje. Samochód został nabyty w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. 

03 września 2020r. funkcjonariusze KP PSP w Węgorzewie zakończyli dystrybucję płynów do dezynfekcji oraz maseczek dla palcówek oświatowych powiatu węgorzewskiego.

style="text-align: center;">Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby, szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej lub telefonicznie pod numerem telefonu 87-427-75-18.

 

Ostateczny termin składania dokumentów: do 21 września 2020 r. do godz.15.30

Ze względu na panującą sytuację sanitarno – epidemiologiczną prosimy o składanie dokumentów listownie z dopiskiem "nabór do służby" (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie

ul. Sienkiewicza 10, 11-600 Węgorzewo

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Pełna treść ogłoszenia:

 

Ogłoszenie o naborze do KP PSP Węgorzewo

26 sierpnia 2020 roku w hali sportowej OSiR przy Szkole Podstawowej nr. 2 w Węgorzewie, odbyła się akcja krwiodawstwa, którą wspomogli strażacy z KP PSP w Węgorzewie oraz druhowie powiatu węgorzewskiego.