Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r.  przeprowadziła II etap postępowania kwalifikacyjnego tj. test sprawności fizycznej – podciąganie na drążku, bieg po kopercie i próbę wydolnościową. 

 

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz;