Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r. przeprowadziła III etap postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) oraz sprawdzian pływania.

 

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz;