Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r. przeprowadziła IV etap postępowania kwalifikacyjnego tj. ocena dokumentów oraz gratyfikacja punktowa z tytułu posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.

 

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz