Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 08/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie z dnia 19 października 2020 r. przedstawia ostateczną punktację kandydatów starających się o przyjęcie do służby.

Opracowanie: st. kpt. Lalak Ireneusz;