22 druhny i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu węgorzewskiego wzięło udział w szkoleniu z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy trwającego od 9 października do 8 grudnia 2019 r. 

Kurs składał się z 25 godzin teorii i 41 godzin zajęć praktycznych. W trakcie zajęć teoretycznych prowadzący zapoznali kursantów z najnowszymi wytycznymi odnośnie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast zajęcia praktyczne prowadzono z użyciem specjalistycznego sprzętu, który w dużej mierze znajduje się na wyposażeniu wozów strażackich i jest wykorzystywany podczas działań ratowniczych. Egzamin końcowy odbył się w Szkole Podstawowej w Radziejach dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Każdy przystępujący do egzaminu musiał zaliczyć część pisemną w formie testu. W części praktycznej zaś trzeba było wykazać się umiejętnościami, znajomością i prawidłowością wykorzystania sprzętu do ratownictwa medycznego. Mimo, iż komisja egzaminacyjna zawiesiła wysoko poprzeczkę, wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z OSP Radzieje, OSP Pozezdrze, OSP Kuty, OSP Harsz, OSP Perły oraz OSP Węgielsztyn, wszystkim serdecznie gratulujemy. Przedsięwzięcie zostało  sfinansowane z programu „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz przy współudziale Burmistrza Węgorzewa i Wójta Gminy Pozezdrze.

Tekst: st. asp. T. Grunwald, zdj. druh R. Rzyp